Salvador Puig i Antich
Pàgina sobre Salvador Puig Antich i el seus companys del MIL

Inici
Biografia
Els seus escrits
Agenda


Recordatori 50 anys

Els seus escrits

 • ["Encara no es veu a l’horitzó"] [borrador] / [Salvador Puig Antich] [març 1973]

 • ["Abans de preguntar-se : què fem ?, millor dir : què passa ?"] [borrador] / [Salvador Puig Antich] [març 1973]

 • "Agitación armada - movimiento real" [borrador] / [Salvador Puig Antich] [primavera 1973]

 • "[Apunte de discusión]" / [Salvador Puig Antich] (25-IV-73)

 • "[Desde la genial idea de desmembrar al grupo [...]]" [borrador] / [Salvador Puig Antich] [primavera 1973]

 • "L’emancipació del proletariat serà l’obra dels mateixos treballadors, o no serà" / [Salvador Puig Antich] [primavera 1973]

 • "Organización pol.-mil." [borrador] / [Salvador Puig Antich] [primavera 1973]

 • "¿Quién resucita a un muerto ?" [borrador] / [Salvador Puig Antich] [primavera 1973]

 • A la Comisión Central de Solidaridad [borrador] / [Salvador Puig Antich], [julio de 1973].

 • A la Comisión Central de Solidaridad [texto mecanografiado] (julio de 1973).

 • [Esquema de atraco] [borrador] / [Salvador Puig Antich] [1973].

 • Historia "terrible", diciembre 72-julio 73 [borrador] / [Salvador Puig Antich] [VII-1973].