Salvador Puig i Antich
Pągina sobre Salvador Puig Antich i el seus companys del MIL

Inici
Biografia
Els seus escrits
Agitació
Agenda

Recomanem la pàgina web "MIL-GAC / Mayo 37", que vol recopilar els textos creats i difosos pel MIL i les Ediciones Mayo 37, per tal de posar-los a l'abast de tots els interessats. Aquesta mena d'"arxiu del MIL" comprendrà tant documents públics com interns, i comptarà, a més, amb documentació d'altres corrents autònoms de l'època. L'arxiu és lluny encara d'estar complet, però ja disposa d'un nombre interessant de textos fins ara difícils d'obtenir. La pàgina té un apartat on hi ha les còpies en format "pdf" dels documents originals en castellà i català, i una altre apartat per a la versió en francés, on s'aniran traduint en aquesta llengua els textos originals. La posada en marxa d'aquest arxiu en línia s'ha fet coincidir amb l'aparició de la traducció al francés del meu estudi sobre el MIL, editada per Acratie.
Sergi Rosés

Recordatori dels actes dels
40 anys de l'assassinat de Salvador Puig Antich


A continuació teniu una relació d'articles que podreu trobar sobre el tema de la pel·lí Salvador:

Articles
Documents
Agitació
Enllaços
Altres casos similars:
Altres enllaços:


El Mil, memòries dels rebels
+ informació i subscripció